Conférence

15.02.202316.02.2023

Gdansk, Poland

Zastosowanie sprzężonych metod analizy termicznej w badaniach materiałów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt.:

Zastosowanie sprzężonych metod analizy termicznej w badaniach materiałów

organizowanej przez Katedrę Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i Firmę NETZSCH

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z metodami sprzężonymi analizy termicznej stosowanymi w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Wykłady będą prowadzone przez specjalistów z firmy NETZSCH, Bruker oraz użytkowników wykorzystujących, na co dzień metody sprzężone analizy termicznej.  Tematyka będzie obejmowała zarówno podstawy teoretyczne jak i praktyczne możliwości zastosowania metod termoanalitycznych w badaniach laboratoryjnych oraz przemysłowych (tworzywa sztuczne, ceramika, farmacja, metalurgia i inne).

W drugim dniu konferencji odbędą się także warsztaty z zakresu praktycznego zastosowania metod sprzężonych oraz metod spektroskopowych w badaniach materiałowych.

Patronat Honorowy:
Polskie Towarzystwo Kalorymetrii
i Analizy termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego

Partner Strategiczny:
BRUKER OPTICS

Przewodniczący: Prof. Janusz Datta (Politechnika Gdańska)

Wiceprzewodniczący: dr Krzysztof Hodor(NETZSCH)

Sekretarz: Wojciech Kazimierski (Bruker)

Komitet Naukowy: 

Benes Hynek, Institute of Macromolecular Chemistry 
Blumm Jürgen, NETZSCH 
Bratyczak Michał, Politechnika Lwowska 
Eceiza Arantxa, Basque Country University
Florjańczyk Zbigniew, Politechnika Warszawska
Franke Ralf, NETZSCH 
Galina Henryk, Politechnika Rzeszowska 
Kucińska-Lipka Justyna, Politechnika Gdańska 
Haponiuk Józef, Politechnika Gdańska 
Jesionowski Teofil, Politechnika Poznańska 
Klapiszewski Łukasz, Politechnika Poznańska 
Kowalczyk Krzysztof, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

Paciorek-Sadowska Joanna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Parzuchowski Paweł, Politechnika Warszawska 
Pielichowski Krzysztof, Politechnika Krakowska 
Piesowicz Elżbieta, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
Piszczyk Łukasz, Politechnika Gdańska 
Prociak Aleksander, Politechnika Krakowska 
Rodriguez Juan F, Castilla-La Mancha University 
Strankowski Michał, Politechnika Gdańska 
Trzebicka Barbara, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych 
Wesołowski Marek, Gdański Uniwersytet Medyczny

Komitet Organizacyjny:

Głowińska Ewa, Politechnika Gdańska; Kowalówka Sabina, NETZSCH; Parcheta-Szwindowska Paulina, Kosmela Paulina, Włoch Marcin, Niesiobędzka Joanna, Formela Krzysztof - Politechnika Gdańska.

Koszt uczestnictwa 0zł. 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Terminy:

15.02.2023Wykłady i sesja posterowa   
Wszelkich informacji dotyczących sesji posterowej udziela:  
Dr inż. Ewa Głowińska: ewa.glowinska@pg.edu.pl
16.02.2023Warsztaty: Praktyczne zastosowanie metod sprzężonych i metod spektroskopowych w badaniach materiałowych

Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z firmy NETZSCH oraz Bruker

Ilość miejsc w warsztatach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy na warsztaty: Prof. dr hab. inż. Janusz Datta,  janusz.datta@pg.edu.pl

Lista zgłoszeń na warsztaty jest zamknięta!

Miejsce Konferencji:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Budynek 5 (Ch C), Audytorium 1.4
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Telefon kontaktowy: 12 424 0920

Osoba Kontaktowa: 

Dr inż. Ewa Głowińska

ewa.glowinska@pg.edu.pl

Program Konferencji: