セミナー

14.06.2023

Warsaw, Poland

Techniki badań palności i detekcji czynników CBRNE w inżynierii bezpieczeństwa 

Bezpłatne seminarium

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt.:

 Techniki badań palności i detekcji czynników CBRNE w inżynierii bezpieczeństwa 

organizowanej przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Firmę NETZSCH.

Jednym z kluczowych kryteriów przy doborze materiałów i komponentów konstrukcyjnych w wielu dziedzinach przemysłu jest ich odporność na ogień. Materiały muszą spełniać restrykcyjne normy europejskie w tym zakresie.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z aparaturą służącą do badań palności i substancji niebezpiecznych, przybliżenie ich konstrukcji i zasady działania oraz norm w oparciu o jakie pracują.

W drugiej części seminarium przewidziany jest pokaz aparatury firmy NETZSCH do badań palności,  pokaz systemów do detekcji czynników CBRNE firmy Bruker Optics oraz pokaz mikroskopu SEM do analizy powłok przeciwpożarowych przez firmę PIK Instruments.

Każdy uczestnik seminarium otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Partner Strategiczny

BRUKER OPTICS

PIK INSTRUMENTS

Termin Seminarium:  

14.06.2023

Miejsce Seminarium:

Szkoła Głowna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

Rejestracja na seminarium została zamknięta. Ilość miejsc została wyczerpana.