Biomass

Oak Wood — Evolved Gas Analysis (GC-MS)

Wykres TG-DTG-T dla próbki drewna dębowego o masie, 4.37 mg, N2, tryb GC-MS „event controlled” w temperaturze 291°C oraz 347°C (wartość progowa DTG 8 %/min; temperatura zatrzymuje się aż do momentu, kiedy analiza GC-MS jest zakończona).

Szczegółową analizę składu gazów można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiedniego programu temperaturowego pieca GC: izotermiczny segment w 60°C, 0.5 min., liniowe grzanie do 310°C z narostem 25 K/min.

Poniższa tabela przedstawia chromatogram (TIC) dla pierwszego etapu dekompozycji próbki drewna dębowego w wyniku pirolizy. Analiza została przeprowadzona w oparciu o bibliotekę danych.

RTArea / %Best hit (NIST/Wiley)
1.1572.276H,8H-Benzopyrano[3,4-b]benzopyran
1.3568.96Acetic acid
1.3568.961-Penten-3-ol
2.25326.67Furfural
2.5511.65Thiazole
3.1081.961-methyl-1-silacyclohexane
3.24314.863-Methyl Hydantoin
6.8811.70Benzenamine, N-methyl-N-phenyl-
9.15616.972-Isopropyl-10-methylphenanthrene
9.2099.01Phenanthrene, 1-methyl-7-(1-methylethyl)-
9.2981.42Benzene, 1-methyl-4-[(4-propylphenyl)ethynyl]-

Poniższa tabela przedstawia chromatogram (TIC) dla drugiego etapu dekompozycji próbki drewna dębowego w wyniku pirolizy. Analiza została przeprowadzona w oparciu o bibliotekę danych.

RTArea / %           Best hit (NIST/Wiley)
1.1577.72 [2-(4-Dimethylaminocinnamoyl)-5-me thylphenoxy]difluoroborane
1.4086.83 Furan, 2-methyl-
1.6811.70 Furan, 2,5-dimethyl-
2.25821.28 Furfural
2.3577.37 2-Furanmethanol
3.0337.80 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl-
3.1282.91 2-Amino-3-hydroxypyridine
3.8202.81 Phenol, 2-methoxy-
3.9722.19 Levoglucosenone
4.4441.63 2-Methoxy-5-methylphenol
5.3353.73 Phenol, 2,6-dimethoxy-
6.8972.03 Benzenamine, 4-(phenylmethyl)-
9.20912.26 Phenanthrene, 1-methyl-7-(1-methylethyl)-
9.3402.72 Benzene, 1-methyl-4-[(4-propylphenyl)ethynyl]-