Ceramika i Szkło

Termiczny rozkład dolomitu w atmosferze dwutlenku węgla CO2

Poszczególne etapy ubytku masy w trakcie rozkładu termicznego dolomitu [CaMg(CO3)2] nakładają się na siebie, kiedy eksperyment jest prowadzony w atmosferze azotu.

Aby je rozdzielić, należy jako gazu płuczącego użyć dwutlenku węgla CO2. Dodatkowo funkcja c-DTA®® obliczająca sygnał DTA dostarcza informacji, że obydwa procesy mają charakter EndotermicznyA sample transition or a reaction is endothermic if heat is needed for the conversion.endotermiczny. (pomiar z TG 209 F1 Libra®®)