Ceramika i Szkło

Tytanian glinu — Spiekanie

Jednym z obszarów zastosowań tytanianu glinu to używanie go jako materiału przewodzącego przetwornic napięciowych w przemyśle motoryzacyjnym.

Poniższy diagram przedstawia pomiary dokonane na stopie aluminium z zawartością tytanu w fazie tzw. green body w zakresie temperatur RT do 1450°C w czasie 7 godz. W trakcie ogrzewania zarejestrowano skurcz na poziomie 12.7%. Proces spiekania przebiegał dwuetapowo przy max. współczynniku spiekania 0.31%/min. W trakcie następującego procesu izotermicznego  zarejestrowano kolejny skurcz na poziomie 0.6%. Aby zoptymalizować proces spiekania, można dodatkowo zastosować funkcję oprogramowania Rate-Controlled Sintering (RCS)The properties of sintered products, such as density or particle size distribution, are determined by the sintering conditions (temperature, atmosphere, etc.) and especially by the sintering rates. RCS. (pomiary dokonano na instrumencie TMA 402 F1 /F3 Hyperion®®®)