Materiały & Zastosowanie

Kleje i spoiwa uszczelniające

Kleje oraz spoiwa najnowszej generacji odgrywają kluczową rolę, przyczyniając się do rozwoju i udoskonalenia produktów w różnych gałęziach przemysłu.

Używając różnorodnych metod termoanalitycznych, mamy możliwość charakterystyki reakcji kinetycznych materiałów polimerowych oraz ich mieszanek włącznie z monitorowaniem procesu utwardzania reaktywnych klejów.

Analiza termiczna umożliwia stopniowe monitorowanie powyższych reakcji, począwszy od charakterystyki wstępnych procesów, a skończywszy na stworzeniu symulacji rzeczywistych warunków, jakie będą panowały w trakcie użytkowania systemów uszczelniających.

Kleje oraz masy uszczelniające-Detail

Przy pomocy tradycyjnej skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) możemy określić topnienie i krystalizację syntetyków oraz surowych, naturalnych materiałów z różnego rodzajami dodatkami.

Natomiast temperaturę zeszklenia spoiw uszczelniających można wyznaczyć w niskich temperaturach, gdzie określa się ważny parametr tzw. z ang. „cold flexibility”.

Analiza termograwimetryczna (TGA) dostarcza wielu cennych informacji na temat jakościowego składu materiałów. Natomiast zastosowanie technik sprzężonych np. sprzężenie termowagi ze spektrometrem podczerwieni (FT-IR) oraz masowym spektrometrem (QMS) umożliwia analizę wydzielanych gazów (EGA) włącznie z charakterystyką klejów i systemów spoinowych.

Dodatkowo, szybka i bezkontaktowa laserowa metoda impulsowa (LFA) pozwala na wyznaczenie przewodności/dyfuzyjności cieplnej cienkich powłok klejów. Z kolei przy pomocy analizy termomechanicznej (TMA) oraz dynamicznej analizy mechanicznej (DMA), spoiwo może być testowane w warunkach obciążenia mechanicznego oraz odporności na różnorodne deformacje z różną częstotliwością.

Za pomocą metod DSC-UV i DEA możemy badać procesy utwardzania pod wpływem UV jaki i temperatury. Kinetyka reakcji utwardzania dostarcza m.in. informacji dotyczących wartości energii aktywacji. Dodatkowo symulacja komputerowa pozwala na stworzenie modelowej reakcji oraz określenie optymalnego stopnia utwardzania, przyczyniając się do optymalizacji procesu produkcyjnego.

Literatura dotycząca zastosowań

Do you have any questions?

Our experts will be happy to help you.

Contact us