Materiały & Zastosowanie

Materiały polimerowe

Aparatura z naszej oferty pozwala na określenie charakterystycznych danych i właściwości termicznych, jak np. zjawisko topnienia/krystalizacji tworzyw termoplastycznych czy przejście szkliste.

Ponadto umożliwia m.in. badania składu oraz stabilności termicznej mieszanek gumowych, procesu utwardzania tworzyw termoutwardzalnych oraz współczynnika elastyczności kompozytów anizotropowych.

Materiały polimerowe możemy podzielić na trzy grupy: materiały termoplastyczne, elastomery oraz materiały termoutwardzalne. Analiza termiczna to niezastąpiona metoda stosowana do charakterystyki materiałów polimerowych w zakresie R&D, kontroli jakości, analizy defektów oraz procesu optymalizacji produkcji.

Wybierz wg rodzaju aplikacji materiałów polimerowych.
Używając różnorodnych przykładów, uzyskasz więcej informacji na temat możliwości zastosowań analizy termicznej w zakresie materiałów polimerowych.

Application Literature

Literature

Do you have any questions?

Our experts will be happy to help you.

Contact us