Materiały polimerowe

Kompozyty dentystyczne — Stabilność mechaniczna

W stomatologii, utwardzalne pod wpływem światła kompozyty dentystyczne, to powszechnie stosowane materiały rekonstrukcyjne (wypełnienia - plomby), czy materiały powlekające.

Materiały takie w głównej mierze składają się z układów metakrylowych, takich jak: bis-dimetakrylan glikolu (bis-GMA) lub dimetakrylan uretanu (UDMA). Dodatkowych monomerów używa się jako rozpuszczalników lub gwarantów procesu sieciowania żywicy. Nieorganiczne wypełniacze do 80 % wagowych polepszają właściwości mechaniczne i zmniejszają skurcz w procesie sieciowania. Przykładowy pomiary wykonano wykorzystując kalorymetr Photo-DSC 204 F1 Phoenix®®).