Materiały polimerowe

Plastyfikatory w mieszankach gumowych

W standardowych pomiarach odparowanie małocząsteczkowego plastyfikatora nakłada sięz dekompozycją składników elastomerowych.

Rozdział poszczególnych frakcji plastyfikatora, na skutek niskiej temperatury wrzenia w próżni, odbywa się wcześniej i w tej sytuacji jego zawartość można oszacować o wiele precyzyjniej. (pomiar TG 209 F1 Libra®®)