Materiały polimerowe

Polimery — Polietylen (PE)

PET jest semikrystalicznym termoplastem z relatywnie niskim stopniem krystalizacji.

W trakcie pomiaru DSC są widoczne różne poziomy amorficzności (Tg 75°C do 85°C) oraz krystaliczności (rekrystalizacja 146°C, topnienie 242°C). Pomiary były prowadzone na DSC 204 F1 Phoenix®® wyposażonym w intracooler umożliwiający liniowe chłodzenie z zadanymi szybkościami.