Materiały & Zastosowanie

Materiały termoelektryczne

Zjawisko termoelektryczne polega na wytwarzaniu różnicy potencjałów na styku dwóch materiałów o różnych temperaturach lub odwrotnie.

Materiały termoelektryczne znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu urządzeniach pomiarowych. NETZSCH oferuje szeroką grupę urządzeń pozwalających na kompleksową charakterystykę termofizyczną tego typu materiałów.

W celu uzyskania optymalnych własności termoelektrycznych materiału muszą być znane jego parametry cieplne. Do głównych parametrów, które mają kluczowy wpływ na właściwości termoelektryczne materiałów, należą: przewodność cieplna, stabilność termiczna oraz ich budowa.

Literature

Do you have any questions?

Our experts will be happy to help you.

Contact us