Dyfuzyjność cieplna - definicja

Dyfuzyjność cieplna a [mm2/s] jest specyficzną własnością materiału, charakteryzującą przewodzenie ciepła w warunkach nieustalonych. Wartość ta pozwala określić jak szybko dany materiał reaguje na zmiany temperatury.

Aby móc przewidzieć zachowanie materiału w czasie chłodzenia, dokonać symulacji przestrzennych zmian temperatury, potrzebna jest znajomość wartości dyfuzyjności cieplnej. Jest ona niezbędna do obliczeń wykorzystujących równanie różniczkowe Fouriera, opisujące przewodzenie ciepła w stanie nieustalonym.

Przegląd przewodności cieplnej i współczynnika dyfuzji wybranych materiałów przedstawiono w tabeli 1.

Źródło: www.chemie.de/Lexikon
Informację o przewodności i dyfuzyjności cieplnej innych materiałów można znaleźć na tablicach NETZSCH - „Thermal Properties of Elements", "Thermal Properties of Ceramics", "Thermal Properties of Polymers” oraz "Thermal Properties of Alloys”.
 

Postery NETZSCH
W procesie produkcji i przetwarzania materiałów znajomość ich właściwości termicznych odgrywa kluczową rolę. Na naszych posterach odnajdą Państwo najważniejsze właściwości termiczne dla różnych grup materiałów.>
Więcej informacji

MaterialPrzewodność - [W/(m•K)]Dyfuzyjność - [mm2/s]
Aluminium23798.8
Stal8122.8
Miedź399117
Szkło krzemionkowe1.400.87
Gips0.510.47
Polietylen0.350.15
Marmur2.81.35

Table 1: Thermal conductivity and Thermal DiffusivityThermal diffusivity (a with the unit mm2/s) is a material-specific property for characterizing unsteady heat conduction. This value describes how quickly a material reacts to a change in temperature.thermal diffusivity values for various materials

Powiązane linki: