Analiza termograwimetryczna

TG 209 F1 Libra®

The vacuum-tight thermo-microbalance for highest demands 

Szybsza, łatwiejsza i bardziej kompleksowa charakterystyka materiałów

W oparciu o ponad 50-letnie doświadczenie w dziedzinie termograwimetrii firma NETZSCH opracowała najnowszy model termowagi: TG 209 F1 Libra®®. Dzięki niemu możemy dokonać analiz o wiele szybciej, dokładniej - w poszerzonym zakresie temperatur.

Dwa razy szybciej - za pomocą BeFlat®®
W odróżnieniu od innych termowag, czasochłonna determinacja linii bazowej, która zwykle musi być przeprowadzana przed pomiarem w przypadku TG 209 F1 Libra®®, nie jest już potrzebna. Unikalna funkcja BeFlat®® automatycznie kompensuje wpływ wszelkich czynników zewnętrznych na pomiar próbki. Redukuje to czas pracy, nawet o 50%, zwiększając tym samym efektywność pracy urządzenia.

20- krotnie szybciej dzięki wysokim prędkościom grzania
Sercem TG 209 F1 Libra®® jest mikropiec wykonany z wysokiej jakości materiałów ceramicznych. Pozwala on nie tylko na pracę do 1100°C, ale również na wykorzystanie szybkości grzania aż do 200 K/min. Użytkownik może więc otrzymać wyniki analizy - nawet przy najwyższej dostępnej temperaturze - w ciągu kilku minut, czyli 20 razy szybciej niż w przypadku innych modeli termowag.

Bardziej kompleksowa i dogłębna charakterystyka z opatentowaną funkcją c-DTA
Konstrukcja termowagi TG 209 F1 Libra®® zapewnia bezpośredni pomiar temperatury próbki. Stwarza to m.in. możliwość rejestracji efektów endo- i egzotermicznych zachodzących w próbce (np. temperatura topnienia próbki). Dzięki temu otrzymujemy znacznie więcej informacji o badanym materiale, bez konieczności przeprowadzenia kolejnych pomiarów.

Ceramiczny mikropiec – dłuższy czas eksploatacji urządzenia

Czas pracy nowego, specjalnie zaprojektowanego pieca ceramicznego, nawet przy konieczności przeprowadzania badań materiałów mogących zawierać składniki wywołujące korozję, jest teraz wielokrotnie dłuższy, niż w przypadku konwencjonalnych termowag. Przeprowadzanie pomiarów dla polimerów zawierających fluor bądź chlor nie stanowi już teraz problemu. Efekt kondensacji produktów reakcji na istotnych elementach systemu (nośnik próbki) jest zminimalizowany, ponieważ gazy wydzielające się z próbki oraz gazy robocze mają pionowy kierunek przepływu. Zapewnia to nie tylko delikatne traktowanie materiału próbki, ale również zapobiega powstawaniu niepożądanego „efektu pamięci”, który może całkowicie zakłócić wyniki kolejnych pomiarów w przypadku systemów konwencjonalnych.

Request a Quote

Get a personalized offer now.

Request a Quote

Dane techniczne

Zakres temperatur
RT do 1100°C (na próbce)
Max. temperatura pracy pieca
>1100°C
Szybkość grzania/chłodzenia
0.001K/min … 200K/min

Czas schładzania:
12 min (w zakresie: 1100°C …100°C)

Zakres ważenia:
2000 mg

Rozdzielczość:
0.1 µg

Objętość tygla pomiarowego:
do 350 µl

Atmosfera:
obojętna, utleniająca, redukcyjna, statyczna, dynamiczna

Próżnioszczelna konstrukcja zapewniająca próżnię do 10-2 mbar (1Pa)

Literatura przedmiotu

  Product Information

  We do not only promise quality, but also individual consulting. Let us start your project together.

  Request Information

  Wideo

  Aby obejrzeć film, proszę zaakceptować marketingowe pliki cookie.

  Thermogravimetric Analysis Sample Setup and Run with the NETZSCH TG 209 F1 Libra®® 

  Aby obejrzeć film, proszę zaakceptować marketingowe pliki cookie.

  TGA-FT-IR Sample Setup and Evolved Gas Analysis The PERSEUS®® TG 209 F1 Libra®® 

  Być może jesteś zainteresowany