DMA

Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) 

Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) jest metodą stosowaną do badania właściwości lepkosprężystych materiałów w funkcji temperatury lub czasu w wyniku przykładania na próbkę siły oscylującej. 

Instrument TypeDMA 242 ArtemisDMA EPLEXOR®DMA EPLEXOR® HTGABOMETER®
High-Force DMA System-
Static Force
Dynamic Force