Kalorymetria reakcyjnaThe method describing isothermal and adiabatic test procedures used to detect thermally exothermic decomposition reactions.Kalorymetria reakcyjna 

Kalorymetria reakcyjna 

Wielomodułowe kalorymetry reakcyjne stosowane są w przemyśle w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności procesu produkcyjnego.

Są to wysoce uniwersalne, miniaturowe reaktory chemiczne, które rejestrują zmiany temperatury i ciśnienia w trakcie egzotermicznych reakcji chemicznych. Otrzymane w ten sposób informacje pozwalają inżynierom oraz naukowcom zidentyfikować ewentualne zagrożenia oraz wyodrębnić kluczowe elementy w zapewnieniu bezpieczeństwa procesu, uwzględniając przy tym system pomocy w razie wypadku, gospodarkę odpadami, optymalizację procesu produkcji oraz stabilność termiczną.

Opatentowana funkcja VariPhi®® dla adiabatycznej kalorymetrii reakcyjnej (Kalorymetria reakcyjnaThe method describing isothermal and adiabatic test procedures used to detect thermally exothermic decomposition reactions.ARC®®) pozwala na pomiar analogicznych parametrów jak w metodzie DSC tzn. rejestracji efektów egzo- oraz endotermicznych, pomiar pojemności cieplnej oraz ciśnienia.

Instrument / ModeAdiabatic
(Accelerating Rate)
ScanningIsothermalTests at controlled and constant temperature are called isothermal.IsothermalReaction (Isothermal/isoperibolic)
ARC® 244+with VariPhi®with VariPhi®-
ARC® 254+with VariPhi®with VariPhi®with VariPhi®, stirring, injection
Multiple Module Calorimeter (MMC)A multiple mode calorimeter device consisting of a base unit and exchangeable modules. One module is prepared for accelerating rate calorimetry (ARC), the ARC-Module. A second one is used for scanning tests (Scanning Module) and a third one is related to battery testing for coin cells (Coin Cell Module).MMC 274 Nexus®, ARC® module+with VariPhi®  with VariPhi® -
MMC 274 Nexus®, Scanning module-++-
MMC 274 Nexus®, HT Coin Cell module-++-

Accelerating Rate Calorimeter 244 (ARC®)

The cost‐effective ARC® 244 is designed to safely measure the amount and rate of heat release associated with the processing or storage of chemicals within a container volume between 1.5 ml and 8.5 ml.

Accelerating Rate Calorimeter 254 (ARC®)

The Accelerating Rate Calorimeter 254 (ARC®) provides AdiabatycznyAdiabatic describes a system or measurement mode without any heat exchange with the surroundings. This mode can be realized using a calorimeter device according to the method of accelerating rate calorimetry (ARC). The main purpose of such a device is to study scenarios and thermal runaway reactions. A short description of the adiabatic mode is “no heat in – no heat out”.adiabatic calorimetry data in a safe, controlled laboratory environment.

This information helps provide a sound understanding of the fundamental physical processes involved. From this understanding, various safe operating systems and procedures can be developed to mitigate the hazards posed by a reactive system.