Przewodność i dyfuzyjność cieplna

LFA 467 HT HyperFlash®

Laserowa metoda impulsowa

Nowa jakość pomiaru dyfuzyjności i przewodności cieplnej – szybki, łatwy i ekonomiczny 

Precyzyjne pomiary dyfuzyjności i przewodności cieplnej w zakresie RT…1250°C z wykorzystaniem błyskowej lampy ksenonowej
Nowy instrument LFA 467 HT HyperFlash®® wykorzystuje sprawdzoną technologię zastosowaną w LFA 467 HyperFlash®®. Źródłem światła jest tutaj błyskowa lampa ksenonowa o długiej żywotności, umożliwiająca wykonywanie pomiarów do 1250°C - bez konieczności używania kosztownych materiałów eksploatacyjnych.

ZoomOptics – system pozwalający uzyskać jeszcze bardziej precyzyjne wyniki - dzięki optymalizacji pola widzenia  
Opatentowany system ZoomOptics (patent no.: DE 10 2012 106 955 B4 2014.04.03) optymalizuje pole widzenia detektora IR, eliminując wszelkie negatywne wpływy spowodowane niedopasowanym ustawieniem przesłony, a w konsekwencji znaczny wzrost dokładności wyników pomiarowych.

Ultraszybkie próbkowanie sygnału (do 2 MHz) oraz możliwość wykorzystania bardzo krótkich impulsów światła (do 20 µs) umożliwia pomiary materiałów o dużym przewodnictwie i bardzo małej grubości. 
Szybkość akwizycji danych instrumentów z serii LFA 467 HyperFlash®® została zwiększona do 2 MHz. Szybkość ta odnosi się zarówno do rejestracji sygnału detektora IR, jak i do mapowania impulsu. Tym samym materiały, wykazujące duże przewodność i/lub cienkie warstwy, wymagają bardzo krótkich czasów pomiarowych. W tym przypadku można je wiarygodnie przetestować. Podczas testowania próbek metali (0,3 mm) czy folii polimerowych (30 μm) można dobrać optymalną częstotliwość próbkowania i szerokość impulsu. Opatentowany system mapowania impulsu uwzględnia wpływ szerokości impulsu, efekt skończonej szerokości impulsu oraz strat ciepła (patent no.: US7038209 B2; US20040079886; DE10242741).

Konstrukcja próżnioszczelna zapewniająca ściśle zdefiniowaną atmosferę gazową oraz zapobiegająca utlenianiu
Wewnętrzny zautomatyzowany system próżniowy (zapewniający automatyczną ewakuację i napełnianie) umożliwia uzyskanie zdefiniowanej atmosfery gazowej przed każdym pomiarem. Dodatkowo próżnioszczelny piec platynowy zapewnia szybkości nagrzewania do 50 K/min.

Wysoka wydajność i precyzja – 4 próbki – 4 termopary
Efektywna przepustowość pomiarów, w całym zakresie temperatur, jest zagwarantowana przez automatyczny zmieniacz próbek (ASC). Każdy z czterech zmieniaczy ASC posiada własną termoparę (dla każdej z 4 pozycji). Pozwala to znacznie ograniczyć różnicę temperatury pomiędzy próbką  i termoparą pomiarową poprzez minimalizację ich wzajemnej odległości. ASC jest przeznaczony dla próbek o wymiarach 12,7 mm (okrągłe) i 10 mm (okrągłe i kwadratowe).

Ergonomiczny i wydajny
LFA 467 HT HyperFlash®® jest pierwszym systemem LFA z błyskową lampą ksenonową, będącej źródłem światła, pozwalającą osiągnąć temperaturę do 1250°C. Instrument posiada jeden piec ze zintegrowanym zmieniaczem próbek, który pokrywa cały zakres temperatur. Takie rozwiązanie zapewnia niewielki rozmiar przyrządu, co jest cechą charakterystyczną dla całej serii przyrządów LFA 467 HyperFlash®®. Nawet przy tak wysokich temperaturach, efektywny wewnętrzny obieg chłodzenia wody utrzymuje temperaturę otaczających elementów systemu w bezpiecznym zakresie, i tym samym znacznie zmniejszając zużycie ciekłego azotu dla detektora podczerwieni.

Request a Quote

Get a personalized offer now.

Request a Quote

Dane techniczne

Zakres temperaturowy
RT do >1250°C
Detetektory podczerwieni
InSb: RT do 1250°C
System uzupełniania czynnika chłodzącego
Szybkość grzania (max.)
50 K/min
Schematic of the LFA 467 HT HyperFlash®; the light beam heats the lower sample surface and an IR detector measures the temperature increase on the upper sample surface

Częstotliwość próbkowania
do 2 MHz (dla detekcji temperatury i odwzorowania impulsu)

Dyfuzyjność cieplna:
0.01 mm2/s do 2000 mm2/s

Przewodność cieplna:
<0.1 W/(m*K) do 4000 W/(m*K)

Opatentowany system odwzorowania kształtu impulsu
dla korekcji skończonego czasu trwania impulsu oraz poprawione cp

Atmosfery:
Inertna, utleniająca, statyczna i dynamiczna

Próżnia:
10-4 mbar

Uchwyty próbek:
na próbki okrągłe i kwadratowe

Sterowanie przepływem gazów:
MFC i AutoVac

Literatura przedmiotu

  Product Information

  We do not only promise quality, but also individual consulting. Let us start your project together.

  Request Information

  Wideo

  Please accept Marketing Cookies to see that Video.

  NETZSCH Webinar Introductory-Level Laser Flash Analysis