Słownik

Adiabatyczny wzrost temperatury

AdiabatycznyAdiabatic describes a system or measurement mode without any heat exchange with the surroundings. This mode can be realized using a calorimeter device according to the method of accelerating rate calorimetry (ARC). The main purpose of such a device is to study scenarios and thermal runaway reactions. A short description of the adiabatic mode is “no heat in – no heat out”.Adiabatyczny wzrost temperatury (delta Tad) jest obserwowanym wzrostem temperatury (delta Tobs) w reakcji rozkładu układu samo-nagrzewającego się (gdzie początkowe ciepło reakcji jest wykorzystywane do jej podtrzymania) ze względu na warunki adiabatyczne z uwzględnieniem współczynnika PHI