Słownik

Co to jest zgodność leku z substancją pomocniczą? 

Lek nie jest pojedynczą substancją czynną, ale mieszaniną substancji czynnej z różnymi substancjami pomocniczymi. Na przykład w tabletce substancje pomocnicze są stosowane w celu poprawienia wyglądu i smaku produktu końcowego, zapobieżenia przywieraniu tabletki do wykrojnika lub ułatwienia jej rozpuszczenia itp. 

Wiele substancji pomocniczych jest farmakologicznie obojętnych. Jednak fizyczne i chemiczne interakcje między substancją czynną a substancjami pomocniczymi mogą wpływać na stabilność, bezpieczeństwo i skuteczność terapeutyczną leku. W tym przypadku używa się terminu niezgodność leku z substancją pomocniczą. Wręcz przeciwnie, jeśli substancja pomocnicza nie wpływa na substancję czynną, a obie substancje są kompatybilne. 

Methods

Pierwsze informacje o zgodności substancji czynnej i substancji pomocniczych uzyskuje się za pomocą metod analizy termicznej: