Słownik

Dilatancy

Zobacz pogrubienie w czasie ścinania