Słownik

G*/sinδ

Jest to zespolony moduł ścinania podzielony przez sinus kąta fazowego podczas badania przy częstotliwości obciążenia 10 rad/s oraz przy wysokich temperaturach nawierzchni.

Służy do obliczania kryteriów związanych z wydajnością zgodnie z różnymi specyfikacjami bitumenu, takimi jak; AASHTO M-320 i M-332 lub ich odpowiedniki według ASTM, EN, DIN itp. Dzielenie przez sinus kąta strat dawało pierwszeństwo bitumenowi o właściwościach elastycznych. Przy braku elastyczności sinus delta przy kącie 90 stopni wynosi 1, co jest niekorzystne dla zachowania nawierzchni. Przy fazie 45 stopni wynosi 0,707 więc dzielenie przez mniejszą liczbę podnosi wynik Performance-Graded (PG) BinderA performance-based asphalt grading system intended to minimize the potential for rutting, fatigue cracking and thermal cracking as initially defined by Superpave under AASHTO M-320 and M-332 including later equivalents by ASTM, EN, DIN, etc.PG, dzięki czemu można użyć spoiwa o niższym module.