Słownik

Gęstość

Gęstość masy definiuje się jako stosunek masy do objętości.

Objętość jest zwykle funkcją temperatury i ciśnienia. Zmiany masy są stosunkowo niewielkie w porównaniu z efektami wpływającymi na objętość - można je zaobserwować w przebiegach pomiarów TGA lub STA dla np.: procesów dekompozycji. Gęstość jest właściwością materiału, natomiast w kontekście Analizy Termicznej jest ona badana jako funkcja temperatury. 

Za pomocą specjalnego oprogramowania można obliczyć zmiany gęstości dla próbek stałych i ciekłych oraz dla przejścia ze stanu stałego do ciekłego (np. topienie próbki metalu; patrz przykład poniżej); obliczenia te opierają się na rozszerzalności cieplnej mierzonej za pomocą dylatometrii

Zachowanie termiczne stopu na bazie aluminium, szybkość grzania: 5 K/min, atmosfera He, stała siła kontaktowa: 250 mN, uchwyt na próbki z tlenku glinu, pojemnik z tlenku glinu. Przedstawione wykresy zmiana objętości (czarna linia ciągła), krzywa obliczonej zmiany gęstości (czerwona linia ciągła), a także krzywa c-DTA® (niebieska linia przerywana).

Masz pytania?

Nasi eksperci z chęcią Ci pomogą.

Skontaktuj się z nami

Odpowiednie produkty dla Twojego pomiaru