Słownik

Kalorymetria reakcyjna

Metoda opisująca procedury badań izotermicznych i adiabatycznych stosowanych do wykrywania egzotermicznych reakcji rozkładu. Standardową procedurą jest to tzw. tryb Tryb pomiaru Heat-Wait-Search (HWS)Heat-Wait-Search is a measurement mode used in calorimeter devices according to accelerating rate calorimetry (ARC).Heat-Wait-Search.