Słownik

Korekta Hagenbacha 

Przyspieszenie próbki w strefie wejściowej matrycy kapilarnej spowodowane zmianą przekroju od zbiornika próbki (beczki) prowadzi do dodatkowego spadku ciśnienia, który należy skorygować. 

W zastosowaniach kapilarnych pod wysokim ciśnieniem spadek ciśnienia spowodowany efektem przyspieszenia jest ignorowany, ponieważ jest on niewielki w porównaniu z elastycznym wyciaganiem i lepkim wydłużeniem tych lepkosprężystych materiałów w strefie wejściowej - zwykle prowadzą do większych spadków ciśnienia niż (korekta Bagleya). 

Shear Modulus G*G or shear modulus is defined as the ratio of shear stress and shear strain.Głównie w przypadku próbek o niskiej lepkości, takich jak powłoki papierowe i farby drukarskie, spadek ciśnienia spowodowany przyspieszeniem (energia kinetyczna) jest wyższy niż spadek ciśnienia wlotowego Bagleya. W przypadku tych próbek stosuje się poprawkę Hagenbacha, aby uzyskać prawidłowe dane lepkości na podstawie skorygowanego spadku ciśnienia ścinania wzdłuż matrycy kapilarnej. 

Do zastosowania poprawki wymagana jest gęstość próbki w temperaturze badania. 

Gdzie 

η: Lepkość 

R: średnica matrycy 

P: przepływ objętościowy 

L: długość matrycy 

∆p: spadek ciśnienia na kapilarze 

ρ: gęstość