Słownik

Moduł zespolony E* 

Moduł zespolony składa się z dwóch składników, modułu zachowawczego i modułu stratności - strat mechanicznych. Moduł zachowawczy (lub moduł Younga) opisuje sztywność, a moduł stratności opisuje własności tłumienia (lub własności lepkosprężyste)  danej próbki badanej przy użyciu metody Dynamicznej Analizy Mechanicznej (DMA)

Moduł zespolony jest oznaczony jako *. 

E*= E‘+iE‘‘ a dla Shear Modulus G*G or shear modulus is defined as the ratio of shear stress and shear strain.G modułu G*= G‘+iG‘‘

Moduł zachowawczy i moduł stratności dla zespolonego modułu E. 

Moduł zachowawczy definiuje się jako: 

Moduł stratności definiuje się jako: 

tanδ jest stosunkiem między modułem zachowawczym a modułem stratności: