Słownik

Odzyskiwanie pełzania 

Odzysk po pełzaniu to stosunek odzyskiwalnej podatności na pełzanie do początkowej podatności na pełzanie podany w procentach. Często w testach Multiple Stress Creep Recovery (MSCR)The method is designed to identify the presence of elastic response in an asphalt binder. MSCR (odzysk po pełzaniu z wieloma naprężeniami), odzyskiwanie przez pełzanie jest uważane za wskaźnik wydajności, przy czym większy powrót wskazuje na lepiszcze mniej podatne na powstawanie nieodwracalnych odkształceń - kolein.