Słownik

Podatność na pełzanie (J) 

Podatność na pełzanie (J) to odkształcenie ścinające podzielone przez naprężenie ścinające jako miara chwilowego ciągłego odkształcenia zginającego materiału pod obciążeniem statycznym w czasie, podane w Pa-1.

Jest matematycznie odwrotnością zespolonego modułu sprężystości na ścinanie materiału i można ją uznać za znormalizowane odkształcenie (przemieszczenie) w oparciu o zastosowane naprężenie.

Since the actual change in deformation depends on the load applied, it is normally referred to as compliance rather than deformation. Compliance is simply defined as the ratio of deformation to applied StressStress is defined as a level of force applied on a sample with a well-defined cross section. (Stress = force/area). Samples having a circular or rectangular cross section can be compressed or stretched. Elastic materials like rubber can be stretched up to 5 to 10 times their original length.stress and is marked with the letter J (J 0 = deformation/load). Due to this, creep curves can even then be compared if they were not measured under the same shear StressStress is defined as a level of force applied on a sample with a well-defined cross section. (Stress = force/area). Samples having a circular or rectangular cross section can be compressed or stretched. Elastic materials like rubber can be stretched up to 5 to 10 times their original length.stress applied.