Słownik

Prawo Hooke'a 

Prawo Hooke'a mówi, że odkształcenie ciała pod wpływem działającej na nie siły jest proporcjonalne do tej siły  

Skutkuje to zależnością: 

Fs = k⋅x

Gdzie: 
Fs jest przyłożoną siłą w [N] 
k jest stałą sprężystości w [N/mm]
x jest odkształceniem w [mm]

Relacja do stałych sprężystych 

Prawo Hooke'a można wyprowadzić z modułu sprężystości, E: 

Prosta oscylacja harmoniczna

Najprostszym mechanicznym układem oscylacyjnym jest obciążnik przymocowany do sprężyny o liniowym charakterze, poddawany jedynie obciążeniu. Układ jest w stanie równowagi, gdy sprężyna jest statyczna. Jeśli układ zostaje wyprowadzony ze stanu równowagi, na masę działa siła przywracająca, dążąca do przywrócenia jej do stanu równowagi. Jednak przesuwając masę z powrotem do pozycji równowagi, nabrała rozpędu, który sprawia, że porusza się ona poza to położenie, ustanawiając nową siłę przywracającą w przeciwnym sensie. Jeśli do układu zostanie dodana stała siła, taka jak grawitacja, punkt równowagi zostanie przesunięty. Czas potrzebny do wystąpienia oscylacji jest często nazywany okresem oscylacji.