Słownik

Przewodnictwo elektryczne 

Przewodnictwo elektryczne to fizyczna właściwość wskazująca na zdolność materiału do przenoszenia ładunku elektrycznego. Jednostką tej wielkości w układzie SI jest Siemens na metr [S/m], nazwaną tak na cześć Wernera von Siemensa. Powszechnie oznaczaną grecką literą σ (sigma), κ (kappa) lub γ (gamma). 

Przewodnictwo elektryczne definiuje się jako współczynnik proporcjonalności między gęstością prądu a natężeniem pola elektrycznego. W szczególnym przypadku stałej przewodności elektrycznej definicja ta jest zgodna z prawem Ohma. Przewodnictwo elektryczne jest odwrotnością wartości rezystywności elektrycznej. Przewodnik, taki jak metal, ma wysoką przewodność, a izolator, taki jak szkło lub próżnia, ma niską przewodność. Półprzewodnik ma przewodnictwo, które zmienia się znacznie w różnych warunkach. 

Dobrze znaną techniką określania przewodności elektrycznej jest metoda sondy czteropunktowej, którą można przeprowadzić za pomocą analizatora NETZSCH Seebeck (NETZSCH SBA 458 Nemesis®®). Obie właściwości - przewodnictwo elektryczne i współczynnik Seebecka - można mierzyć jednocześnie w zakresie temperatur od -125 ° C do 800 ° C lub 1100 ° C, w zależności od zastosowanej głowicy pomiarowej. 

Measurement setup of the SBA 458 Nemesis®® for the temperature range between RT and 1100°C

Masz pytania?

Nasi eksperci z chęcią Ci pomogą.

Skontaktuj się z nami

Odpowiednie produkty dla Twojego pomiaru