Słownik

Reakcja rozkładu (dekompozycji) 

Reakcja dekompozycji to wywoływana termicznie reakcja związku chemicznego z wytworzeniem stałych i / lub gazowych produktów rozkładu.