Słownik

Test zmęczeniowy 

Testy zmęczeniowe są użytecznymi narzędziami do analizy zachowania się materiałów w czasie ich eksploatacji. Podczas testów zmęczeniowych do próbki przykłada się dynamiczne obciążenie oscylacyjne.

Zwykle materiały starzeją się, gdy przyłożone jest do nich sinusoidalne obciążenie mechaniczne. Temperatura, warunki środowiskowe, wpływ promieniowania UV i wpływ płynów, takich jak oleje lub rozpuszczalniki, będą miały duży wpływ na właściwości starzenia. W przypadku tych badań można przeprowadzić testy zanurzeniowe przy użyciu NETZSCH DMA GABO EPLEXOR®®.  Badanie zachowania zmęczeniowego jest określone w normach, takich jak ISO 1368 i ISO 4666.