Słownik

Thermal Diffusivity

Dyfuzyjność cieplna - definicja

Dyfuzyjność cieplna a [mm2/s] jest specyficzną własnością materiału, charakteryzującą przewodzenie ciepła w warunkach nieustalonych. Wartość ta pozwala określić jak szybko dany materiał reaguje na zmiany temperatury.
Aby móc przewidzieć zachowanie materiału w czasie chłodzenia, dokonać symulacji przestrzennych zmian temperatury, potrzebna jest znajomość wartości dyfuzyjności cieplnej. Jest ona niezbędna do obliczeń wykorzystujących równanie różniczkowe Fouriera, opisujące przewodzenie ciepła w stanie nieustalonym.

Przegląd przewodności cieplnej i współczynnika dyfuzji wybranych materiałów przedstawiono w tabeli 1.

MaterialThermal ConductivityThermal conductivity (λ with the unit W/(m•K)) describes the transport of energy – in the form of heat – through a body of mass as the result of a temperature gradient (see fig. 1). According to the second law of thermodynamics, heat always flows in the direction of the lower temperature.Thermal Conductivity / W/(m•K)Thermal Diffusivity / mm2/s
Aluminum23798.8
Steel8122.8
Copper399117
Fused Silica1.400.87
Gypsum0.510.47
Polyethylene0.350.15
Marble2.81.35

Źródło: www.chemie.de/Lexikon
Informację o przewodności i dyfuzyjności cieplnej innych materiałów można znaleźć na tablicach NETZSCH - „Thermal Properties of Elements", "Thermal Properties of Ceramics", "Thermal Properties of Polymers” oraz "Thermal Properties of Alloys”.

 

Postery NETZSCH
W procesie produkcji i przetwarzania materiałów znajomość ich właściwości termicznych odgrywa kluczową rolę. Na naszych posterach odnajdą Państwo najważniejsze właściwości termiczne dla różnych grup materiałów.

Masz pytania?

Nasi eksperci z chęcią Ci pomogą.

Skontaktuj się z nami

Odpowiednie produkty dla Twojego pomiaru