Słownik

Współczynnik rozszerzalności termicznej (CTE) lub współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej (CLTE) 

Współczynnik rozszerzalności termicznej (CTE) lub współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej (CLTE) 

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej (CLTE) opisuje zmianę długości materiału w funkcji temperatury. 

Rozróżnia się średni (techniczny) współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej i fizyczny (różniczkowy) współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej. 

Średni (techniczny) współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej definiuje się jako nachylenie siecznej przechodzącej przez dwa punkty krzywej rozszerzalności cieplnej: 

Fizyczny (różniczkowy) współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej to nachylenie krzywej rozszerzalności w danej temperaturze (w danym punkcie). Odpowiada więc pierwszej pochodnej krzywej rozszerzalności cieplnej w zależności od temperatury.