Praktyczne zastosowanie technik TG-FTIR i DSC do badania materiałów – warsztaty analityczne