Przewodność i dyfuzyjność cieplna

SBA 458 Nemesis®

Jednoczesny pomiar współczynnika Seebecka oraz przewodności elektrycznej 

Układ pomiarowy dla różnych geometrii próbek

Instrument Przewodnictwo elektryczneElectrical conductivity is a physical property indicating a material's ability to allow the transport of an electric charge.SBA 458 Nemesis®® jest zapowiedzią unikalnego układu pomiarowego, który daje możliwość prowadzenia badań w kilku geometriach pomiarowych próbki. Pomiary mogą być prowadzone w temperaturze do 1100°C.

Szybki start pomiarów – łatwa zmiana próbek

Sposób wymiany próbki jest bardzo łatwy i nie wymaga zastosowania dodatkowych narzędzi. Dzięki zastosowaniu osłoniętych termopar, można uniknąć efektu ich przywierania do powierzchni próbki.

Zintegrowany system kontroli jakości pomiaru – podwójny układ grzania

Przyrząd SBA 458 Nemesis®® posiada  dwa kluczowe systemy, które są wykorzystywane w sposób naprzemienny do każdego kroku temperaturowego. Odchylenia od liniowości oraz histerezy na skutek niedokładnego pomiaru, mogą być bezpośrednio obserwowane przed i podczas pomiaru.

Niezawodna i wytrzymała konstrukcja – unikanie problemów z dyfuzją

Termopary są mocno zakotwiczone i unieruchomione podczas pomiarów wskutek określonej siły nacisku, wynikającej z działania mechanizmu sprężynowego. Zabezpieczenia termopar zapobiegają dyfuzji i przywierania ich do próbki.

Precyzyjnie określona geometria pomiaru

Konstrukcja instrumentu zapewnia ściśle zdefiniowane umiejscowienie termopary, eliminując potrzebę ustalania ich odległości przed każdym pomiarem. Takie rozwiązanie eliminuje potencjalne źródło błędów przy wyznaczaniu przewodności elektrycznej, a tym samym zwiększa dokładność i powtarzalność otrzymywanych wyników.

Request a Quote

Get a personalized offer now.

Request a Quote

Dane techniczne

Zakres temperaturowy
RT - 1100°C
-125°C - 500°C
Kostrukcja
System podwójnego nagrzewania, zintegrowana kontrola jakości pomiaru, poziomy układ pomiarowy
Zakres nastaw temperatury
Nieograniczona liczba kroków temperatury

Termopary
Incolel – osłonięte termopary typu K (NiCr/NiAl), określone położenie

Wymiary próbek
Ø: 12,7 do 25,4 mm
Długość: 12.7 to25.4 mm
Szerokość: od 2,0 do 25,4 mm
Grubość: 100 nm do 3 mm w zależności odwłaściwości termofizycznych

Dokładność
Współczynnik Seebecka ± 7%
Przewodnictwo elektryczneElectrical conductivity is a physical property indicating a material's ability to allow the transport of an electric charge.Przewodnictwo elektryczne ± 5 - 7%

Powtarzalność
Współczynnik Seebecka ± 3%
Przewodnictwo elektryczne ± 3%

Atmosfera
Redukcyjna (maks. 2% H2), utleniająca

Próżnioszczelność
10-2 mbar

Zakres pomiarowy wg Seebecka
10...2000 μV/K

Przewodność elektryczna
0,05...150000 S/cm

Kontrola jakości pomiaru dla w. Seebecka
Tak (przed oraz w trakcie pomiaru)

Literatura przedmiotu

    Product Information

    We do not only promise quality, but also individual consulting. Let us start your project together.

    Request Information