Analiza termomechaniczna

Analiza termomechaniczna (TMA) 

Większość materiałów zmienia swoje właściwości termomechaniczne w trakcie grzania lub chłodzenia. Analiza termomechaniczna (TMA) umożliwia charakterystykę przemian fazowych, współczynnika rozszerzalności cieplnej, temperatury zeszklenia oraz punktów mięknięcia w warunkach obciążenia statycznego lub dynamicznego przy narzuconym reżimie temperaturowym.

Metoda (TMA) dostarcza wielu cennych i niezbędnych informacji dotyczących struktury i właściwości materiałów, optymalizacji procesu produkcji i późniejszego użytkowania materiałów. Jest to wszechstronna metoda stosowana zarówno w kontroli jakości, jak również w działach R&D, umożliwiająca charakterystykę szerokiej grupy materiałów takich jak: tworzywa sztuczne, elastomery, farby, ceramika, szkła oraz metale i kompozyty.

Analiza termomechaniczna (TMA) określa zmiany wymiarów ciał stałych cieczy oraz proszków w funkcji temperatury lub czasu w warunkach zdefiniowanego obciążenia zgodnie z normami: DIN 51 005, ASTM E831, ASTM D696, ASTM D3386, ISO 11359 – Część 1 -3.

Metoda TMA jest uzupełnieniem tradycyjnej dylatometrii (dylatometr pionowy), gdzie analizuje się zmiany długości próbki w warunkach zaniedbywalnego obciążenia (np. DIN 51 045).

TMA 402 F3 Hyperion® Polymer Edition

Thermomechanical Analysis – TMA - Tailor-Made for Low-Temperature Applications 

Polymers undergo changes in their thermomechanical properties during heating and cooling. TMA analyses can give insights into molecular orientation and quenching effects during cooling. It allows the design of adhesives and other hybrid joints and quality control of shrink films.

TMA 402 F1 /F3 Hyperion®

Thermomechanical Analyzer - Vertical Dilatometer 

Modular Concept with interchangeable furnaces (compatible with other NETZSCH instruments) for easy and cost-effective expansion and retrofitting.Gas flows with up to 4 MFCs, controllable via software with programmable atmosphere change for the analysis of e.g. OxidationOxidation can describe different processes in the context of thermal analysis.Oxidation  behavior without manual valve operation

Measurement on an epoxy resin with a sample length of 6 mm in expansion mode (fused silica sample holder); 1st and 2nd heating runs at a rate of 2 K/min.
MEASUREMENT WANTED?

Our NETZSCH applications laboratory is providing contract testing services for a wide range of industries and research centers. It is equipped with state-of-the-art testing instruments allowing for a variety of thermal analysis measurements to be carried out.

Consult with the experts in our applications labs to choose the best-suited measuring method for your specific needs.