Analiza termograwimetryczna

Analiza termograwimetryczna (TGA) / Termograwimetria (TG) 

Firma NETZSCH, w dziedzinie analizy termograwimetrycznej, oferuje instrumenty pomiarowe o zwartej konstrukcji, wyposażone w system ważący o wysokiej rozdzielczości. Konstrukcja wag w układzie pionowym znacznie ułatwia operacje związane z wymianą badanej próbki oraz pozwala na bezpośredni pomiar zmian jej temperatury.

What is Thermogravimetry?

Thermogravimetric analysis is a method of thermal analysis in which the mass of a sample is measured over time as the temperature changes. This measurement provides information about physical phenomena, such as Phase TransitionsThe term phase transition (or phase change) is most commonly used to describe transitions between the solid, liquid and gaseous states.phase transitions, absorption and desorption; as well as chemical phenomena including thermal Reakcja rozkładu (dekompozycji)A decomposition reaction is a thermally induced reaction of a chemical compound forming solid and/or gaseous products. decomposition, and Solid-Gas ReactionsSolid-gas reactions are a type of heterogeneous solid-state reaction occurring when a reactive solid is exposed to a stream of reactive gas. Typical examples of solid-gas reactions are sorption and corrosion of metals.solid-gas reactions (e.g., OxidationOxidation can describe different processes in the context of thermal analysis.oxidation or reduction).

 

Niemal wszystkie termowagi NETZSCH charakteryzują się próżnioszczelną konstrukcją, co umożliwia pomiar zmian masy próbki w ściśle zdefiniowanej atmosferze.

Instrumenty TGA zapewniają detekcją efektów egzo- oraz endotermicznych przy wykorzystaniu opcjonalnego trybu c-DTA®, nawet jeśli efekty te nie są bezpośrednio skorelowane ze stopniami utrat masy próbki. Podgrzewane adaptery i linie transferowe gazu umożliwiają sprzężenie z instrumentami EGA (zaawansowanej analizy produktów gazowych), takimi jak QMS, FTIR czy GC-MS, rozszerzając możliwości wielu modeli termowag.

Seria analizatorów termograwimetrycznych 400 pozwala na pracę w trybach TG-DSC oraz TG-DTA-(seria instrumentów STA), dzięki łatwej i szybkiej wymianie nośników próbek typu TG-DSC czy TG- DTA (STA).

Termowagi NETZSCH spełniają wymagania międzynarodowych norm dotyczących pomiarów termoanalitycznych, takich jak: ISO 11358, ISO/DIS 9924, ASTM E1131, ASTM D3850, DIN 51006.

More Details about this Method
MEASUREMENT WANTED?

Our NETZSCH applications laboratory is providing contract testing services for a wide range of industries and research centers. It is equipped with state-of-the-art testing instruments allowing for a variety of thermal analysis measurements to be carried out.

Consult with the experts in our applications labs to choose the best-suited measuring method for your specific needs.