Słownik

Adiabatyczny

Proces adiabatyczny – to proces termodynamiczny przebiegający bez wymiany ciepła z otoczeniem. Pomiar w trybie adiabatycznym zapewnia między innymi adiabatyczny kalorymetr reakcyjny ARC®. Shear Modulus G*G or shear modulus is defined as the ratio of shear stress and shear strain.Głównym celem takiego urządzenia jest badanie  niekontrolowanych reakcji termicznych (runaway reactions).