Słownik

Egzotermiczny 

Przejście próbki lub reakcja jest egzotermiczna, jeśli generowane jest ciepło.