04.06.2024 by Aileen Sammler

Zielona infrastruktura wodorowa: Recykling zużytych ogniw paliwowych i ogniw do elektrolizy

Wyścig z czasem w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej zmusił kilka krajów do przyjęcia alternatywnych źródeł energii odnawialnej, w tym do large-skali wykorzystania zdekarbonizowanego "zielonego" wodoru. Oczekuje się, że globalny rynek wodoru będzie szybko rósł w nadchodzących dziesięcioleciach, aby osiągnąć cele klimatyczne porozumienia paryskiego.

W samych Niemczech trwają już prace wdrożeniowe mające na celu wygenerowanie 90-110 TWh energii z zielonego wodoru do 2030 roku. W szczególności w 2021 r. uruchomiono projekt H2Giga, którego celem jest osiągnięcie zdolności elektrolizy w skali GW. Ta planowana ekspansja wygeneruje nowe strumienie odpadów w postaci wycofanych z eksploatacji ogniw paliwowych i elektrolizy. Proaktywne podejście do omawiania i zarządzania tymi zasobami jest zatem potrzebne do wspierania wysiłków na rzecz dekarbonizacji. W związku z tym uruchomiono podprojekt ReNaRe w ramach platformy technologicznej H2Giga w celu opracowania rozwiązań w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania dostosowanych do przyszłych technologii elektrolizy.

(Źródło: https://www.mdpi.com/2075-4701/14/4/406)

Cieszymy się zatem, że nasze wspólne badanie z Forschungszentrum Jülich zatytułowane "Unlocking the Value of End-of-Life JÜLICH Solid Oxide Cell Stack Interconnect Assembly: A Combined Experimental and Thermodynamic Study on Metallic Resource Recyclability" zostało niedawno opublikowane w czasopiśmie "Metals".

Niniejsze badanie dostarcza podstawowych informacji na temat możliwości recyklingu zasobów zespołu połączeń, tj. stalowego interkonektora i siatki niklowej, z wycofanego z eksploatacji stosu ogniw JÜLICH Solid Oxide Cell Stack. Obliczone mieszanki z siatką niklową wykazały jej potencjał jako surowca do produkcji stali nierdzewnej 4xx, 2xx lub 3xx.

Eksperymenty przeprowadzono między innymi przy użyciu naszego urządzenia NETZSCH STA 4 49 C z piecem rodowym i rurą ochronną Al2O3 w celu określenia temperatur przejścia fazowego, a także urządzenia NETZSCH STA 449 F3 Jupiter® wyposażonego w piec grafitowy i rurę ochronnąAl2O3.

Dowiedz się więcej o serii produktów STA

Symultaniczny analizator termiczny (STA) wyróżnia się jako jedno z najbardziej elastycznych urządzeń analitycznych w ofercie NETZSCH. Oferuje użytkownikom elastyczność select w zakresie różnych pieców, czujników, uchwytów próbek, termopar, tygli i innych akcesoriów. Analizator ten nie tylko jednocześnie rejestruje zmiany masy, ale także określa temperatury topnienia, przemiany fazowe w stanie stałym, entalpie i ciepło właściwe, a wszystko to w ramach jednej próbki w stałych warunkach pomiarowych. Dodatkowo, specjalistyczne piece pozwalają na pomiary w wilgotnej atmosferze, środowiskach korozyjnych, a nawet w najwyższych zakresach temperatur.