Materiały & Zastosowanie

Systemy fotowoltaiczne

Zapotrzebowanie na energię słoneczną wzrasta około 30% rocznie w ciągu ostatnich 15 lat. Powyższa tendencja skutkuje intensywnym rozwojem technologii związanej z fotowoltaiką.

Wymagania rynku są coraz wyższe w stosunku do produktów i rozwiązań w tej branży, dlatego też przez następne lata badania będą musiały być skoncentrowane na wydajność systemów PV, ich żywotności czy kosztów eksploatacji. To może spowodować znacznie pobudzenie rozwoju poszukiwań nowych materiałów, ich zastosowań, technologii produkcyjnych oraz przyczynić się do rozwoju koncepcji na zwiększenie ogólnej wydajności.
Szeroka gama produktów NETZSCH do analizy termicznej oraz bogata wiedza naszych specjalistów dotycząca optymalnego wykorzystania instrumentów stawia naszą firmę wśród najlepszych na rynku. Jest to możliwe dzięki spełnianiu wysokich wymagań związanych z innowacyjną technologią oraz produkcją najwyższej jakości. Systemy fotowoltaiczne w szczegółach

Literature

Do you have any questions?

Our experts will be happy to help you.

Contact us