Badanie materiałów ogniotrwałych

Badanie materiałów ogniotrwałych

(RUL) Badanie ogniotrwałości pod obciążeniem oraz pełzanie przy ściskaniu (CIC), Wytrzymałość materiałów ogniotrwałych na zginanie w podwyższonych temperaturach (HMOR)

Oferujemy kompleksowe instrumentarium do badania materiałów ogniotrwałych.Ogniotrwałość pod obciążeniem (RUL) oraz pełzanie przy ściskaniu (CIC) określają odporność materiałów na deformację w funkcji temperatury i czasu w ściśle określonych warunkach pomiarowych.

Wytrzymałość materiałów ogniotrwałych na zginanie można zbadać przy pomocy urządzenia HMOR.

Nasze instrumenty spełniają międzynarodowe normy takie jak: ISO 1893, ISO 3187, ISO 5013, DIN EN 993-7/8/9, DIN 51048, DIN 51053, DIN 51063, DIN 51046.

Literatura dotycząca zastosowań