Jednoczesna analiza termiczna

Jednoczesna analiza termiczna (STA/TG-DSC) 

Jednoczesna analiza termiczna (STA) jest metodą polegającą na jednoczesnym zastosowaniu dwóch technik badawczych: Termograwimetrii (TG) i Skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) w stosunku do jednej próbki.

  • Warunki panujące w trakcie pomiarów są identyczne dla sygnałów TG i DSC tzn. ta sama atmosfera, ciśnienie, szybkość grzania, kontakt termiczny próbki z tyglem i sensorem, efekty radiacyjne itp. Warunek ten jest nie do spełnienia przy zastosowaniu dwóch oddzielnych instrumentów.
  • Jednoczesne rejestrowanie dwóch sygnałów na tym samym przyrządzie zapewnia większą efektywność oraz umożliwia uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej charakterystyki cieplnej badanej próbki (np. rozgraniczanie pomiędzy przemianami fazowymi a dekompozycją czy reakcjami addycji i kondensacji, jednoznaczna klasyfikacja procesów pirolizy, utleniania oraz spalania).

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie analizy termicznej oraz inwestowanie w nowoczesne technologie przez firmę NETZSCH, pozwoliło osiągnąć najwyższy poziom instrumentów do jednoczesnej analizy termicznej, które pracują zgodnie z międzynarodowymi standardami pomiarowymi wymaganymi dla termograwimetrii (TG) oraz skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC).

Poszczególne wymogi i standardy dla oddzielnych instrumentów TGA i DSC (patrz odpowiednia sekcja) są oczywiście spełnione przez instrumenty do jednoczesnej analizy termicznej NETZSCH STA.