Jednoczesna analiza termiczna

Jednoczesna analiza termiczna (STA/TG-DSC) 

Jednoczesna analiza termiczna (STA) jest metodą polegającą na jednoczesnym zastosowaniu dwóch technik badawczych: Termograwimetrii (TG) i Skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) w stosunku do jednej próbki.

  • Warunki panujące w trakcie pomiarów są identyczne dla sygnałów TG i DSC tzn. ta sama atmosfera, ciśnienie, szybkość grzania, kontakt termiczny próbki z tyglem i sensorem, efekty radiacyjne itp. Warunek ten jest nie do spełnienia przy zastosowaniu dwóch oddzielnych instrumentów.
  • Jednoczesne rejestrowanie dwóch sygnałów na tym samym przyrządzie zapewnia większą efektywność oraz umożliwia uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej charakterystyki cieplnej badanej próbki (np. rozgraniczanie pomiędzy przemianami fazowymi a dekompozycją czy reakcjami addycji i kondensacji, jednoznaczna klasyfikacja procesów pirolizy, utleniania oraz spalania).

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie analizy termicznej oraz inwestowanie w nowoczesne technologie przez firmę NETZSCH, pozwoliło osiągnąć najwyższy poziom instrumentów do jednoczesnej analizy termicznej, które pracują zgodnie z międzynarodowymi standardami pomiarowymi wymaganymi dla termograwimetrii (TG) oraz skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC).

Poszczególne wymogi i standardy dla oddzielnych instrumentów TGA i DSC (patrz odpowiednia sekcja) są oczywiście spełnione przez instrumenty do jednoczesnej analizy termicznej NETZSCH STA.

The advantages are obvious: 

The test conditions are perfectly identical for the TGA and DSC signals (same atmosphere, gas flow rate, vapor pressure on the sample, heating rate, thermal contact to the sample crucible and sensor, radiation effect, etc.). Furthermore, sample throughput Is improved as more information can be gathered from each test run.

More Details about this method

Literatura dotycząca zastosowań

MEASUREMENT WANTED?

Our NETZSCH applications laboratory is providing contract testing services for a wide range of industries and research centers. It is equipped with state-of-the-art testing instruments allowing for a variety of thermal analysis measurements to be carried out.

Consult with the experts in our applications labs to choose the best-suited measuring method for your specific needs.