Materiały nieorganiczne

Aplikacje wysokotemperaturowe

Przyrząd DSC 200 F3  Maia® umożliwia przeprowadzenie pomiarów do 600°C ze stabilną i powtarzalną linią bazową.

Na poniższym wykresie przedstawiono trzy pomiary przeprowadzone na mieszance kwarcu (SiO2) i siarczanu potasu (K2SO4). Otrzymane wyniki potwierdzają, że ekonomiczny instrument DSC 200 F3 Maia® zapewnia niezwykłą powtarzalność wyników pomiarów temperatury oraz entalpii nawet przy granicznym zakresie temperatur.