Słownik

Delaminacja (rozwarstwienie) (czas do delaminacji) 

Rozwarstwienie odnosi się do zjawiska oddzielenia (odklejenia, rozwarstwienia) poszczególnych składników laminatu od siebie - np. żywicy z laminatu lub włókien od żywicy. Takie procesy powodują np.: defekty w obwodach drukowanych. 

Dokument ICP-TM-650 nr 2.4.24.1 opisuje metodę eksperymentu określającego czas do rozwarstwiania laminatów i płytek drukowanych za pomocą analizatora termomechanicznego (TMA). 

Próbkę ogrzewa się do określonej temperatury z szybkością 10 K/min, a następnie utrzymuje się ją już w stałej temperaturze przez czas np. 10 minut lub do czasu wystąpienia uszkodzenia (patrz rysunek 1). 

Rysunek 1: Typowy skan materiału epoksydowego w 260°C (zaczerpnięty z ICP-TM-650 nr 2.4.24.1)