Słownik

Moduł do badania baterii

Jeden z modułów pomiarowych wchodzący w skład Kalorymetru Wielomodułowego (MMC) umożliwiający badania skaningowe oraz izotermiczne np. płaskich baterii o różnych rozmiarach. Konstrukcja podobna do DSC daje sygnał różnicowy ciepła podczas cyklicznego procesu ładowania i rozładowywania badanych baterii.