Słownik

Zachowanie przy przepływie dylatacyjnym (Dylatacja) 

Inny termin na pogrubienie ścinaniem. Zobacz pogrubienie przy ścinaniu