Słownik

Test fleksometryczny 

Test fleksometryczny mierzy powstające ciepło wewnątrz materiału gumowego w wyniku cyklicznego jego ściskania. Wzrost temperatury wewnątrz materiału gumowego może spowodować całkowitą degradację wewnętrzną, co byłoby niebezpieczne np. dla bieżników opon. 

Depiction of a typical Heat-build-up curve

W jaki sposób przeprowadza się podstawowy test fleksometryczny Goodrich - testy nagrzewania i wydmuchiwania?

Zwykle test przeprowadza się przy 30 Hz i obciążeniu statycznym 1 MPa, po którym następuje dynamiczny skok 4,45 mm. Ten test nazywa się testem zwiększania temperatury (HBU). Jeśli obciążenie statyczne wzrośnie do 2 MPa, test nazywany jest próbą wydmuchu (BO). 

Opisywane metody pomiarowe są również zawarte w normach ASTM, DIN i ISO, np. ISO 4666: Guma, proces wulkanizacji oznaczanie wzrostu temperatury i odporności na zmęczenie w badaniach fleksometrycznych. 

Przejście do podstawowego fleksometru: GABOMETER®®GABOMETER® 

GABOMETER®®jest lepszy od fleksometru Goodrich, ponieważ za pomocą termopary igłowej można zmierzyć nie tylko gromadzenie się ciepła na powierzchni, ale także wewnątrz próbki gumy. GABOMETER® można rozbudować do pełnego DMA do pomiaru właściwości lepkosprężystych w trybie kompresji.