Słownik

Pełzanie (DMA)

Pełzanie to odkształcenie plastyczne zależne od czasu i temperatury, wywołane stałym obciążeniem próbki. Kiedy np. próbkę mieszanki gumowej obciąża się siłą o stałej wartości, początkowe i późniejsze odkształcenie uzyskane w wyniku przyłożenia tej siły nie jest stałe. Odkształcenie będzie rosło z czasem. Dochodzi do zjawiska pełzania próbki!

Proces pełzania

Pełzanie to termin opisujący procesy pełzania zachodzące w różnych materiałach.

Na rysunku przedstawiono charakterystykę krzywej pełzania przy wysokim i niskim naprężeniu. Rysunek obrazuje proces pełzania w czasie.

Procesy relaksacji, pełzania materiału można mierzyć za pomocą NETZSCH NETZSCH DMA EPLEXOR®® i DMA 242 Artemis®.