Materiały polimerowe

Polimery

Wyznaczanie ciepła właściwego w funkcji temperatury - to jedno z głównych zadań skaningowej kalorymetrii różnicowej. Poniższy wykres przedstawia pomiar ciepła właściwego dokonany na polistyrenie (NIST Standard Reference Material 705a). Uzyskana dokładność pomiaru w porównaniu z wartościami tabelarycznymi NIST była lepsza niż 2%.