Słownik

Tryb pomiaru Heat-Wait-Search (HWS) 

Heat-Wait-Search to tryb pomiaru stosowany w urządzeniach kalorymetrycznych zgodnie z zasadami kalorymetrii reakcyjnej (ARC®).

HWS to termin określający sekwencję, w której podgrzewa się próbkę do określonej temperatury (ciepła), umożliwia stabilizację termiczną układu (czekanie) i na koniec wykrywa (wyszukuje), czy występuje wzrost badanej temperatury próbki, który jest spowodowany postępującą reakcja rozkładu próbki. W przypadku wykrycia egzotermicznego samonagrzewania badanej próbki kalorymetr zmienia swój tryb z HWS na AdiabatycznyAdiabatic describes a system or measurement mode without any heat exchange with the surroundings. This mode can be realized using a calorimeter device according to the method of accelerating rate calorimetry (ARC). The main purpose of such a device is to study scenarios and thermal runaway reactions. A short description of the adiabatic mode is “no heat in – no heat out”.adiabatyczny